Länkar om effektkartläggning

Agile product management using Effect Maps

via gojko.net on 6/21/11

Effect Mapping is a game-changing technique for high level project visualization. It provides
stakeholders and sponsors with an excellent level of visibility and helps to drive software
projects towards delivering the right product with a high level of quality.

Effect Mapping: A Better Way to Get Really Usable Results Out of IT…

via www.slideshare.net on 6/20/11
Talk given at IA Summit 11 in Denver, Colorado, 2011 See http://2011.iasummit.org/sessions/effect-mapping-a-better-way-t

www.socialstyrelsen.se Effektkartläggning och målgruppsanalys

via www.efa.nu on 6/20/11

Syftet med dokumentet är att definiera de viktigaste effekterna som
Socialstyrelsens webbplats ska bidra med i Socialstyrelsens verksamhet, och
vilken information och tjänster som målgrupperna behöver i sin kontakt med
myndigheten. Dokumentet ska ligga till grund för utformningen av den
förnyade webbplatsen socialstyrelsen.se

Effektstrateg – vad är det? – IDG.se

via www.idg.se on 6/20/11
Ingrid Domingues, som är effektstrateg på företaget Inuse som hon också varit med och grundat – IDG.se

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *