H+projektet i Helsingborg håller i skrivande stund på med med sin nya webb. För att göra detta  så bra som möjligt har de bjudit in olika grupper för att diskutera den blivande webben.  Träffen var inte ett användartest utan en diskussion om vad som ska vara, inte hur, även om diskussionen tidvis gled över dit.

Min summering av vad som sades följer:
  • Grundtanken bör byggas på 3 webbarna-tänk.
    • Realtid, vad händer idag och den närmsta framtiden.
    • Relation, möjlighet att tycka till och kommentera. Framför allt känna att man blir lyssnad på.
    • Relevans, vill jag göra en djupdykning i det tunga materialet så ska jag kunna göra det.
Praktiskt så tänkte vi så här.

Nu väntar jag på SIGMA´s (samtalsledarna) sammanfattning av diskussionen.