Första dagen på utvärderings perionden.

Nu börjar alltså mitt sökande efter bloggstil

. Mitt sökande efter att hitta min egen “röst”, att utrycka mig på mitt eget sätt och ändå nå ut. För det är det jag vill, nå ut och berika människor. Hade jag velat skriva för egen skull hade jag skrivit en analog dagbok, eller ett vanligt text-dokument på datorn.

Hur gör jag då för att kunna berika människor

, spontant tänker jag att jag delar med sig av något som jag kan, något som jag är duktig på. Problemet, för mig är att jag inte vet riktigt vad jag är duktig på, för det är ju enkelt att göra, och varför skulle jag dela med mig av enkla saker? Det roliga är ju att ligga i framkant, att hela tiden pressa framåt. Men det är svårt att dela med sig av, för jag förstår inte allt det nya. Dunkelt tänkt blir dunkelt skrivet.

Jag ser två alternativ:

  1. Man ligger lite i mittfåran och berättar om saker man verkligen kan, eller..
  2. man ligger i framkant och delar med sig om sina frågor och funderingar.

Alternativ nummer 2 låter mest lockande, även om jag gärna vill verka duktig. Att få vara en del av skaran som för diskussionen framåt, som vidgar vyerna och ger tar fram nya synvinklar, det låter som en hit.

Då kommer nästa fråga, inom vilket/vilka områden?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *