Hjältar på Boj

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation. Riksförbundet arbetar för bättre villkor för brottsoffer. Arbetet baseras på internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt i landet.

BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal
och stöd på vägen för att underlätta
bearbetningen vad som hänt och kunna gå vidare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *