Välkommen till SHIP!

SHIP är en arena för kreativitet och en exposé över framtidens södra Helsingborg. En unikt designad lokal med showroom för H+ projektet och de förändringar som kommer att äga rum när järnvägen grävs ner söder om Knutpunkten och Helsingborg får en helt ny stadsdel – Södra hamnen. SHIP är också ett annorlunda designat kontorshotell med…

Projekttävling för H+ i Helsingborg

Det här projektet känns så spännande av så många anledningar.. TÄVLINGH+ projektet är Helsingborgs stads största stadsförnyelseprojekt i modern tid. Projektet omfattar nedgrävning av den södergående järnvägen i den såkallade Södertunneln och exploatering av Helsingborgs centrala södra delar. H+ området omfattar delar av Södra hamnen, Söder och Gåsebäck. Helsingborgs stad utlyser nu en projekttävling som…