1. I spread your idea because…
    Varför skulle din idé spridas, här är varför.
  2. Kommunchef kommenterar #kommkomm – 2 November, 2010
    Nu blev jag lite varm om hjärtat, tack. @kommunchef
  3. Tekniken påverkar tonen – om UDbloggenUdbloggen, den här ska följas ett tag, kanske den kvalificerar till min morgonrutin..