Lindvall, Katrineholm och sopåkare

Kkuriren skriver om Katrineholms gruppledare för miljöpartiet, Gudrun Lindvall. En kvinna som blev kvar någonstans på 90-talet som dessutom, och antagligen till Kkuriren glädje, ger kommunchefen i Katrineholm en känga. Jag citerar Kkuriren: Alla känner till kommunchefens förtjusning i Twitter. Är man ute på Twitter som en representant för kommunen så är det inte värdigt…