Dåliga företag på internet

Det finns en sorts företag som inte ska vara på internet, dåliga företag. Efter ett samtal med @leoerlandsson vill jag utveckla mitt resonemang. Konversationen såg ut så här: ximon_se "Slå fast om hur företagets medarbetare får använda sociala medier." Hur menar Marie Strömberg Lindvall på #internetworld nu? #fattarinte @leoerlandsson @ximon_se Det är nog bra för…

Sociala medier gör inte företag sociala.

Det finns en ständigt ökande diskussion om sociala medier och hur företag kan ta tillvara på detta. Diskussionen drivs bland annat av Open source och transparens företrädare men jag ser två delar av ett företags användande av sociala medier, två delar med väldigt stora skillnader, väsenskilda om man räknar bort tekniken. Ena sättet att använda…