Att se livet ur en annan vinkel

När allting ”är för mycket” behöver man ibland en annan synvinkel. Ibland behöver man titta lite närmare på saken, ibland behöver man se situationen ur ett större perspektiv och ibland bör man se situationens vikt i en längre tidsperiod. Ibland kan man titta lite snett på den. Då kan det till och med bli lite […]