Web2.0 – templatr – Template Generator.
Här kan du bygga din egen wordpress-mall.

Jag vet inte om det är ett så bra program ännu.
Det verkar dock vara ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt att bygga en wordpress-mall.

För att verkligen få det bästa ut den behövs det nog lite enkel html-kunskap. Inte att skriva från scratch, utan att kunna känna igen alla grundläggande teckenformateringar och så. Typ p, div, h1, img, br a:visited. förstod du detta och vet vad CSS betyder så kan du nog trolla ihop något snyggt, och kom ihåg, det finnns alltid genvägar.

Prova och sägvad du tycker om det.