DoI del 2, SMARTA mål.

Förutom värderingar och attityder så kommer jag naturligtvis skriva superkonkreta mål. Värderingar och tankar är grundläggande, men de är samtidigt likadana som idéer, skit värda om de inte förverkligas. För att undvika skit så kommer jag använda en teknik som kallas SMARTA mål. Som du kanske gissar så är det en förkortning.. S, Specifika, exakt…