Summarize Simon, summarize

Jag var på utbildning i Nederländerna för två veckor sedan. Sammanfattningsvis handlade det om erfarenhetsbaserat lärande och gruppdynamik. Alla fick var sin coach under tiden. Efter de nio dagar sa min; you have to summarize and simplify. Så nu försöker jag sammanfatta det mesta, både mina tankar och mig själv. Det går sådär :)