Declaration of intention. Del 1

Under en ganska lång tid så har jag funderat på att skriva något slags manifest. För vad mina mål och intentionerna för det nya året. Manifestet ska innehålla: Prioriteringar Värderingar Målsättningar, Vad, hur, när och varför. Syftet är att klargöra för mig själv hur jag vill ha det under året. Men även för andra, vad…