Web2.0 – templatr – Template Generator

Web2.0 – templatr – Template Generator. Här kan du bygga din egen wordpress-mall. Jag vet inte om det är ett så bra program ännu. Det verkar dock vara ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt att bygga en wordpress-mall. För att verkligen få det bästa ut den behövs det nog lite enkel html-kunskap. Inte att skriva…