Hur får man anställda att företagsblogga?

Hur får man anställda eller företag att blogga? Jag har några spontana tips som jag gärna delar med mig. Fokus är på inkubatorsföretag.

 1. Företagsrådgivare, skriv själva, visa vägen.
 2. Var tydliga med att det ingår i inkubatorsprogrammet, som en naturlig del av företagsutvecklingen.
 3. Ge ett tema för var vecka, ex försäljning, administration, teamarbete, effektivitet, myndighetskontakter,  erfarenheter, motgångar och medgångar.
 4. Be era skuggstyrelsemedlemmar och stödföretag gå in och kommentera bloggposter. Jag tror att det kan vara mycket motiverande för lift-företagen att skriva mer.
 5. 24h regeln, är personerna oroliga över att fördärva sitt liv eller osäkra på vad de kan dela med sig så be dom vänta 24 timmar innan de publicerar något. De kan även be någon av er företagsrådgivare eller medarbetare läsa igenom texten innan publicering.
 6. Förutom att skriva ett inlägg i veckan, be dom kommentera någon av de andra en gång i veckan.
 7. Sätt gränser, säg att de max får skriva 3 mellanrubriker och 1000 tecken, öka sedan till 1500 tecken för att sedan skriva valfritt antal. 1500 tecken kan verka mycket till en början, men det är knappt någonting när man väl börjar skriva.
 8. Börja med rubriker. När jag skriver börjar jag oftast med en huvudrubrik och tre mellanrubriker. Då har jag ramat in texten,  och det blir lättare att fortsätta med brödtexten. Sedan blir det ofta att jag ändrar rubrikerna eller antalet.
 9. Skriv skriv skriv, det kommer vara mindre slipat i början, men övning ger färdighet. Företagen är trots allt i en inkubator och har utrymme att tabba sig lite.
 10. Feedback, ge endast feedback på positiva saker de första veckorna, en del har säkert ett mindre självförtroende (än vad som syns) och behöver uppmuntran för att komma loss.

 

Det finns naturligtvis massvis fler tips, särkilt om värdet av att blogga. Att skriva ger direkt verkan såsom marknadsföring, sökresultat och självreflektion, viktiga saker för alla företagare. Vad har du för tips?


17 svar till ”Hur får man anställda att företagsblogga?”

 1. Alla dessa råd verkar bra, men vad hade svaret blivit om frågan varit; Hur får man anställda att vilja företagsblogga?
  Vilja FÖRE handling, om du frågar mig och det gör du ju ;)

 2. Jag tror att det finns ett tankefel när det gäller att blogga åt/på jobbet. Från början var bloggning, facebooking, twitter etc något man gjorde på fritiden. Något man gjorde frivilligt.
  Nu vill en del arbetsgivare att att man ska engagera sig i sociala medier på jobbet. Felet här är att de anställda fortfarande tror att det är något frivilligt. Dessutom ska man göra det utan avsatt tid, resurs och målsättning. Ge det som en vanlig arbetsuppgift, med just tid, resurs och målsättning. Jag tror på tvång, på samma sätt som för många andra arbetsuppgifter. ;-)

 3. Skönjer, eller hoppas skönja ett stråk av ironi i tvångstanken.
  Aldrig tvinga tänker jag http://kommunchef.com/2011/02/tvinga-till-twitter/

 4. Lite ironisk är jag, men inte helt och hållet.
  Beroende på vilka sociala medier och målsättning bör man använda olika sätt att få anställda att engagera sig. Först vill jag tillägga att jag inte gillar ordet sociala medier, nu använder jag det för att det är allmänt vedertaget, jag gillar begreppet faciliterande medier bättre. Jag ser det inte heller som något nytt och trendigt, jag ser det som ytterligare ett sätt att prata och sprida information.

  Pronera att vi pratar om en kommunanställd som arbetar med ett aktuellt projekt som rör medborgarna utöver det vanliga. Här bör dialogen/kommunikationen/dialogen föras på det plan som medborgarna vill vara. Oavsett om det är via dagstidning, hemsida, facebook, mail eller twitter. Det handlar inte om medierna i första hand, det handlar om att kommunikationen ska föras på mottagarens vilkor.

  Därför bör det för vissa ingå i arbetsbeskrivningen, som vilken arbetsuppgift som helst, att använda faciliterande medier för att kommunicera med medborgarna. Här blir chefens uppgift att motivera och leda, som vid alla andra förekommande arbetsuppgifter.

 5. Jag tror inte att den anställde som får den arbetsuppgiften sig tilldelad kommer att göra den bra. Jag tycker heller inte organisationen ska ge en anställd som inte gillar kommunikation arbete med kommunikativa projekt.
  Med det sagt blir ju tvånget relativt ;)

 6. Sant som det är sagt. Generellt dock över alla områden, så bör chefen leda med exempel och arbetsuppgifter ska ges till den som kan och vill utföra det.
  Men ibland behöver man tvinga lite. Som med barn som inte vill äta spenat. Det kanske inte är så gott i början, men säg den vuxne som inte gillar färsk spenat fräst i smör och vitlök. ;-)

 7. […] This post was mentioned on Twitter by Simon Zetterberg, Mattias Jansson. Mattias Jansson said: Diskuterar tvång och sociala medier med @ximon_se http://bit.ly/e9Hg3d #smios […]

 8. Å, där kliver du på en av mina ömma tår (har fler ;)).
  Ledarskap och uppfostran är två helt olika saker. Den ledare som vill uppfostra sina medarbetare är nog mer en chef…

 9. Som i majoriteten av förändringsprojekt eller förändringar i det lilla, handlar om att hantera förändringen som sådan, HUR och inte VAD. Man behöver inte brassa på med ”förändringsledning”, men fundera noga på hur man genomför förändringen i sig. Simon är till del inne på det i ” Här blir chefens uppgift att motivera och leda”, men det handlar inte bara om chefen, det handlar om alla som är delaktiga i förändringen.

  Jag är inte helt överens med dig Mattias, när det gäller anställda och att de inte skulle gilla kommunikation. Jag springer på människor hos kund, som är väldigt kommunikativa som privatperson och när de befinner sig på andra sidan, som medborgare eller kunder, men när det handlar om att vara kommunikativ i jobbet, då är det locket på. Det har visat sig att det inte handlar om att ogilla kommunikation i sig, utan förutsättningarna: ansvar, befogenheter, kommunikationsformer och inte minst HUR de blir tillfrågade och hur förändringen initieras. Det är viss skillnad på att vifta med en nyskriven befattningsbeskrivning mot att engagera medarbetare i processen av att implementera t.ex. sociala medier, som teknik och kommunikationsform. Det räcker inte med engagerade ledare och chefer, det handlar om delaktighet och möjlighet att påverka, som sällan visar sig vara samma som frihet att välja, man har blivit lyssnad på, men inte alltid fått sin vilja igenom.

  Att arbetsuppgifter förändras över tid, att kommunikation blir en större del av arbetstiden, det förstår nog alla, människor blir inte förvånade att det är stor skillnad på vad de gör idag, mot vad de gjorde för 10 år sedan, i samma befattning. De som minns den resan med mindre lust, är de som aldrig fått vara delaktiga. De som fått vara med i processen, den har sett det hända, som en naturlig del i en verksamhet som förändras och utvecklas.

 10. Med risk för en evighetskonverstion.. Ledarskap och en god uppfostran har en del gemensamma nämnare. De byggs på omtanke, feedback, uppmuntran, maning, och att praktiskt visa vägen.

  En gammal klassiker: Chefskap är position, ledarskap är relation.

 11. Jag säger inte att anställda inte gillar kommunikation. Jag menar att inre vilja och drivkraft är viktigare än att säga HUR människor ska göra. Men absolut, strukturen (som jag kallar det), dvs de organisatoriska och kulturella förutsättningarna måste finnas, det håller jag med om.

 12. Vi kanske defineriar uppfostran olika. Jag gillar det inte som benämning – tycker det utstrålar maktutövning.

 13. Och jag menar HUR i förändringen, inte HUR i sociala medier (i detta fallet) – all form av fungerande förändringsledning handlar om att skapa en inre vilja och drivkraft, minska rädslor och skapa motivation (inte motiv) till att acceptera förändringen i sig. Och för de som leder det arbetet, måste man veta HUR man genomför förändringar och åstadkommer förändring med så många som möjligt med på resan.
  Förändringsledning handlar inte om strikta projektplaner, uppföljning och själva implementationen, det handlar om människornas del i förändringen.

  Jag tror vi är överens ;)

 14. Jag med ;)

 15. Det är för att du är så gammal. :-P

 16. Jag också.

 17. […] Hur får man anställda att företagsblogga? | Entreprenörsskap, lifehacks och Helsingborg – Alla dessa råd verkar bra, men vad hade svaret blivit om frågan varit; Hur får man anställda att vilja företagsblogga? Vilja FÖRE handling, om du frågar mig… […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *